Bedrijf

Hoe ziet de toekomst van de landbouw eruit?

We hebben allemaal gemerkt dat de industrie momenteel wordt veranderd door moderne informatie- en communicatietechnologie. Hetzelfde geldt voor de landbouw. Voorbij zijn de dagen dat de koeien nog met de hand werden gemolken en elke dag het veld in moesten worden gereden om de toestand van de grond te controleren. Het komt steeds vaker voor dat boeren meer tijd op hun kantoor doorbrengen. Niets werkt zonder een smartphone in je zak en een tablet in de tractor.

Digitale landbouw – heb je ervan gehoord?

Steeds weer kom je de term “digitale landbouw” tegen – de zogenaamde “digitale landbouw”. Wat is dit? Het gaat over het verbinden / koppelen van landbouwproductie met digitale technologieën. Het doel is om boerderijen op lange termijn, dus op lange termijn, te automatiseren.

De digitalisering van boerderijen is al lang begonnen in Duitsland en zal blijven groeien. Landbouwvoertuigen beschikken al lang over deze technologieën, bijvoorbeeld bij routeoptimalisatie via GPS. Zelfs zelfrijdende tractoren (alleen in de velden) zijn al lang onmisbaar. Ze zijn ook uitgerust met sensoren die meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen nauwkeurig afstemmen en doseren op de behoeften van de planten.

En melkmachines, voersystemen of robots zijn niet meer ongewoon in de veehouderij. Digitale landbouw!

Veel boeren hebben een tweede steunpilaar opgebouwd: de biogasinstallatie!

Ook hier is de digitalisering in volle gang. Reparaties kunnen op afstand worden uitgevoerd en toekomstgerichte analysehulpmiddelen berekenen de volgende vervangingsdatum voor bougies, die schade aan de machines kan voorkomen. Gek – maar geweldig!

Welke kansen biedt digitalisering?

Boeren besparen veel materiaal door sensor- en meettechniek in het veld
Door gecombineerde weers- en machinegegevens is nauwkeurig bewerken mogelijk
Drones kunnen helpen met bodemmonitoring of game-rescue
Het werk is geautomatiseerd ten behoeve van de dieren
Gegevens worden direct naar smartphones gestuurd, wat onmiddellijke actie betekent
Materiaal- en transportstromen kunnen logistiek en efficiënt worden geoptimaliseerd
hogere levenskwaliteit voor boeren, waarin fysiek zwaar werk wordt verricht – “I, Robot!”
Boeren hoeven niet meer ter plaatse te zijn om het veld / de stal te controleren
Faciliteren in processtromen, werkplanning en data-evaluatie

Verandering van tijd!

De toekomst staat voor digitalisering op alle gebieden, want wie kan zich internet nu voorstellen zonder internet? Niemand!

Author Image
Redactie