Reis

In de voetsporen van de Romeinen in de Gelderse streken

De Romeinen vestigden zich al meer dan tweeduizend jaar geleden in de Gelderse streken. Ze bouwden de stad Noviomagus, het huidige Nijmegen. Nijmegen werd vanwege de gunstige ligging het startpunt voor de Romeinse legers, die verder naar het noorden wilden trekken. De Bataven die hier woonden, sloten zich aan bij de Romeinen. Als mede-campagnevoerders hadden ze recht op bepaalde privileges zoals belastingvrijstellingen. (meer…)