Reis

In de voetsporen van de Romeinen in de Gelderse streken

De Romeinen vestigden zich al meer dan tweeduizend jaar geleden in de Gelderse streken. Ze bouwden de stad Noviomagus, het huidige Nijmegen. Nijmegen werd vanwege de gunstige ligging het startpunt voor de Romeinse legers, die verder naar het noorden wilden trekken. De Bataven die hier woonden, sloten zich aan bij de Romeinen. Als mede-campagnevoerders hadden ze recht op bepaalde privileges zoals belastingvrijstellingen.

Zuid-Nederland behoorde meer dan 400 jaar tot het Romeinse rijk. De Romeinen zorgden voor welvaart en de langste periode van vrede in de West-Europese geschiedenis. Zelfs vandaag de dag is de Romeinse cultuur nog steeds terug te vinden in verschillende facetten van onze samenleving, bijvoorbeeld in jurisprudentie, wegenbouw, schrijven en architectuur. De Romeinse wortels zijn nog steeds herkenbaar in veel delen van onze moderne cultuur.

Nijmegen – de oudste stad van Nederland

Nijmegen is de oudste stad van Nederland. In de Romeinse tijd was het een druk handelscentrum. Er waren minimaal twee tempels, een badhuis en een amfitheater met ruimte voor minimaal 10.000 toeschouwers. De naam “Nijmegen” is ook een overblijfsel van de Romeinen. “Noviomagus” was ongeveer 2000 jaar geleden de naam van de stad, wat “nieuwe markt” betekent. Door de eeuwen heen werd het uiteindelijk Nijmegen via Novomagus, Neomagus, Noviomagi, Numaga en Nieumeghen.

Museum Het Valkhof – meer over de Romeinen in Nijmegen

Op het huidige Valkhof in Nijmegen en daaromheen groeide een burgerlijke nederzetting genaamd Oppidum Batavorum (stad van Bataven). Hier woonden Romeinse functionarissen, handelaars en enkele Bataven. Op het Kelfkensbos zijn in 1980 twee fragmenten van een Romeinse godzuil gevonden. Deze dateren uit 17 en zijn het bewijs dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. Een zuil van de goden ten tijde van de Romeinen betekende dat deze plaats werd beschouwd als een administratief centrum, dat wil zeggen een belangrijke plaats. Museum Het Valkhof aan de Kelfkensbosstraat toont een grote collectie Romeinse geschiedenis en de talrijke opgravingen van voorwerpen uit deze periode laten zien hoe soldaten en burgers hier destijds woonden. Hoogtepunten zijn de kalkstenen pilaar van de goden uit het begin van de jaartelling, de helmen uit de eerste eeuw en versierde gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse graven uit de eerste tot de vierde eeuw. Unieke objecten van buiten Nijmegen zijn de bronzen kop van keizer Trajanus von Xanten, een zilveren drinkbeker en een bronzen schildknop.

Meer te beleven in Nederland?

Natuurlijk is er nog meer te beleven in Nederland, en gedeeltelijk ook eens eens goedkoop met korting.

Met de kortingskaart Nappas wordt een goedkoop dagje uit met gezin ineens leuk voor iedereen.

Author Image
Redactie

Previous Post

Next Post